Publicita
Projekt s názvem „Účast na zahraničních veletrzích společnosti C connect s.r.o."

Naše společnost C connect s.r.o. realizuje projekt s názvem „Účast na zahraničních veletrzích společnosti C connect s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016461, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu je individuální účast společnosti C connect s.r.o. na třech nejvýznamnějších německých veletrhů v oblasti automobilového průmyslu, a to v období 2019 - 2020. Cílem projektu je zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy.

Nahoru