Laminace

Společnost C Connect s.r.o nabízí svým zákazníkům laminaci, což je proces nanášení různých materiálů na podkladový materiál za použití tepla nebo s pomocí lepicí pásky. Výsledný produkt pak může mít požadované vlastnosti: pevnost, povrchovou úpravu, vzhled, atd.

Laminace je obvykle první operace pro následné zpracování materiálů na konečné výrobky. Během nebo po laminaci můžeme výsledný materiál rozdělit na role dle požadované šířky a průměru nebo jej můžeme stříhat do požadovaných formátů. Běžné je také převíjení rolí.

Laminované výrobky nebo polotovary mají využití v mnoha odvětvích:

  • Automobilový průmysl
  • Výroba spotřebičů 
  • Stavebnictví
  • Obalový průmysl

C Connect s.r.o. používá a nabízí tyto typy laminace:

JEDNOSTRANNÉ LAMINOVÁNÍ

Materiál s lepicí vrstvou PSA (lepidlo citlivé na tlak) je laminovaný na jedné straně podkladového materiálu.
 

OBOUSTRANNÁ LAMINACE

Materiál s lepicí vrstvou PSA je laminovaný po obou stranách podkladového materiálu, tedy shora i zdola.
  

DĚLENÍ NA FORMÁTY

Materiál je příčně nařezán na požadované formáty. 
  

NĚKOLIKANÁSOBNÁ LAMINACE

Můžeme laminovat několik vrstev na sebe.
  

PODÉLNÉ DĚLENÍ

Materiál je podélně nařezán na role požadované šířky.
  

PŘEVÍJENÍ

Materiál je převíjen z role do role, například k zmenšení průměru role nebo k utažení nebo naopak uvolnění původní role.
  

LAMINOVÁNÍ LEPÍCÍCH PÁSEK

Základem pro laminování je nanesení lepící pásky na podklad. Páska s PSA lepidlem se aplikuje na spodní stranu substrátu. Po odstranění ochranné vrstvy může být podklad přilepen na určené místo s požadovanou stranou nahoře.

Obvyklá struktura pásky

Ochranná vrstva: PE, PP, PES, FOAM
Lepidlo: SILIKONOVÉ, AKRYLÁTOVÉ, BUTYLOVÉ, TAVNÉ LEPIDLO
Nosič: FÓLIE, NETKANÁ TEXTILIE, PAPÍR, TKANINA

  
Nahoru