Aplikacja klejów

Jedną z naszych operacji produkcyjnych jest aplikowanie klejów. Umożliwia ona połączenie elementów lub mocowanie ich w wymaganym miejscu.
Jednocześnie można zapewnić w ten sposób szczelność lub wodoszczelność utworzonego złącza.
Současně je tím možno zajistit vzduchotěsnost nebo vodotěsnost vytvořeného spoje.

W przetwórstwie przemysłowym kleje stosuje się w następujący sposób:

LAMINOWANIE

Ta bardzo popularna metoda wykorzystuje taśmy samoprzylepne do jednostronnego, dwustronnego lub bez nośnika nakładania kleju. Warstwa klejąca zabezpieczona jest warstwą ochronną. Po usunięciu warstwy ochronnej produkt finalny może zostać przyklejony.

Użyte kleje: wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe, topliwe, kleje UV. 
Więcej o laminowaniu

SITODRUK

Sitodruk pozwala na aplikację kleju tylko w wybranych miejscach i w wymaganych kształtach. Kleje często drukowane są na krawędziach (np. na foliach ochronnych) lub w postaci kropek, pasków itp.

Ze względów ekologicznych preferujemy stosowanie klejów UV niż klejów rozpuszczalnikowych i rozpuszczalnych w wodzie

NAKŁADANIE KLEJU PRZEZ ROBOTA

Roboty wykorzystujemy do nanoszenia kleju topliwego lub butylowego przy produkcji folii ochronnych dla przemysłu motoryzacyjnego, w szczególności osłon drzwi samochodowych (watershields)
 
Jump UP