Laminowanie

Firma C connect s. r. o. noferuje swoim klientom laminowanie, czyli proces nanoszenia na podłoże różnych materiałów za pomocą ciepła lub za pomocą taśmy klejącej. Powstały produkt może wówczas mieć pożądane właściwości: wytrzymałość, wykończenie powierzchni, wygląd itp.

Laminowanie jest zwykle pierwszą operacją do dalszego przetwarzania materiałów w produkty końcowe. W trakcie lub po laminowaniu powstały materiał można podzielić na rolki według wymaganej szerokości i średnicy lub możemy go pociąć na żądane formaty. Powszechne jest również przewijanie rolek.

Produkty laminowane lub półfabrykaty znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

  • Przemysł samochodowy
  • Produkcja urządzeń AGD
  • Budownictwo
  • Przemysł opakowaniowy

C Connect s.r.o. stosuje i oferuje następujące rodzaje laminowania:

LAMINOWANIE JEDNOSTRONNE

Materiał z warstwą kleju PSA (klej wrażliwy na nacisk) jest laminowany po jednej stronie materiału podstawowego.
 

LAMINOWANIE OBUSTRONNE

Materiał z warstwą kleju PSA jest laminowany z obu stron materiału podstawowego, tj. od góry i od dołu.
  

PODZIAŁ NA FORMATY

Materiał jest cięty poprzecznie do wymaganych formatów
  

LAMINOWANIE WIELOWARSTWOWE

Możemy laminować kilka warstw jedna na drugiej.
  

PODZIAŁ WZDŁUŻNY

Materiał jest cięty wzdłuż na rolki o wymaganej szerokości.
  

PRZEWIJANIE

Materiał jest przewijany z rolki na rolkę, na przykład w celu zmniejszenia średnicy rolki lub zaciśnięcia lub poluzowania oryginalnej rolki.
  

LAMINOWANIE TAŚM SAMOPRZYLEPNYCH

Podstawą laminowania jest nałożenie taśmy klejącej na podłoże (materiał bazowy). Taśma z klejem PSA jest nakładana na spód podłoża. Po usunięciu warstwy ochronnej podłoże można przykleić w wyznaczone miejsce odpowiednią stroną do góry.

Zwykła struktura taśmy

Warstwa ochronna: PE, PP, PES, FOAM
Klej: KLEJ SILIKONOWY, AKRYLOWY, BUTYLOWY, TOPLIWY
Nośnik: FOLIA, WŁÓKNINA, PAPIER, TKANINA

  
Jump UP